OVERBRUGGINGSKREDIET

Om de aankoop van een nieuwe woning te financieren, moet u wachten tot u uw huidige woning heeft verkocht. Omdat een verkoop tijd kost, kan het zijn dat de beste kansen aan u voorbijgaan. Om dit risico te vermijden, kunt u een overbruggingskrediet nemen, een lening die over een zeer korte periode wordt verstrekt en waarmee u uw project kunt financieren zonder te wachten. Maar hoe werkt overbruggingsfinanciering eigenlijk? Dit is alles wat je moet weten.

OVERBRUGGINGSKREDIET

Overbruggingskrediet, een overgangslening

Met het overbruggingskrediet kan iemand een nieuwe aankoop doen zonder te hoeven wachten op de verkoop van zijn huidige woning. Gemiddeld vindt een woning binnen één of twee jaar een koper. Het is precies deze overgang die het overbruggingskrediet financiert. De lener kan dus onmiddellijk het pand kopen dat hij of zij mooi vindt en een nieuw leven beginnen.

OVERBRUGGINGSKREDIET

Overbruggingskrediet, een hypothecaire lening op zeer korte termijn

Als tegenprestatie voor de door de kredietinstelling verstrekte financiering zal deze laatste de inschrijving van een hypotheek eisen als zekerheid voor de terugbetaling van het overbruggingskrediet. Het bedrag van de lening hangt dan af van de waarde van het onroerend goed dat als zekerheid wordt gegeven. Zoals elke hypothecaire lening is het bedrag van de lening gelijk aan 60 of 80% van de waarde van de hypotheek. Maar in tegenstelling tot een conventionele hypotheek duurt het overbruggingskrediet niet langer dan twee jaar, de tijd die nodig wordt geacht om de verkoop van het onroerend goed te voltooien.

Overbruggingskrediet, een lening met uitgestelde aflossing

Een andere bijzonderheid van het overbruggingskrediet is de terugbetalingsmethode. De kredietnemer is namelijk pas verplicht de lening terug te betalen als de huidige woning is verkocht. De verkoopprijs wordt gebruikt om de lening terug te betalen. De terugbetaling hoeft niet te wachten op de afgesproken termijn, in tegenstelling tot een bulletlening. Het is de voltooiing van de verkoop die de terugbetaling in gang zet. Een gedeeltelijke terugbetaling is echter mogelijk. In dit geval kan de lener maandelijkse termijnen betalen die voornamelijk uit rente bestaan. Dit heeft het voordeel dat de uiteindelijke aflossing lager uitvalt. De rentevoet bij deze formule is ook lager en is afgestemd op de klassieke hypotheekrente.

Overbruggingskrediet, mogelijkheid tot kredietconsolidatie

Bovendien heeft de kredietnemer ook de mogelijkheid om al zijn consumentenleningen of een deel daarvan in zijn overbruggingskrediet op te nemen. Dit is een kredietconsolidatieformule waarmee de kredietnemer zijn schuld kan herstructureren. Dit is des te meer mogelijk wanneer de waarde van het door te verkopen onroerend goed veel hoger is dan die van het nieuw te verwerven onroerend goed. De terugbetaling van alle uitstaande leningen wordt dus opgeschort en zal plaatsvinden zodra het onroerend goed wordt doorverkocht.

Het overbruggingskrediet financiert niet alleen de prijs van de nieuwe woning. Het kan ook de noodzakelijke werkzaamheden omvatten, met name in het geval van een oud pand dat moet worden gerenoveerd. Uiteindelijk is het overbruggingskrediet een tijdelijke lening die het mogelijk maakt een vastgoedproject uit te voeren zonder te wachten, en tegelijkertijd de mogelijkheid biedt de schuld van de kredietnemer effectief te herstructureren.