Leningen Samenvoegen

Nu de rente gestaag daalt, voelt u zich bedrogen door uw huidige kredietovereenkomst. U hebt echter de mogelijkheid om de voorwaarden van uw huidige contract te herzien door over te gaan tot een kredietterugkoop. Dit is ook een operatie waarmee u al uw leningen kunt combineren om uw schuldenlast zoveel mogelijk te verminderen. Maar hoe doe je dat?

Kredieten samenvoegen in België, algemeen

Kredietterugkoop is een proces waarbij een gespecialiseerde kredietinstelling wordt gevraagd uw krediet vooraf terug te betalen. Het doel is een nieuwe lening met nieuwe voorwaarden. Het verschilt van heronderhandeling, dat een interne procedure van een bank is, terwijl bij kredietterugkoop de tussenkomst van een andere organisatie nodig is. Door uw krediet terug te kopen, stelt de instelling een nieuwe lening vast op basis van het uitstaande saldo. U profiteert dan van een lagere rentevoet dan uw vorige lening, waardoor de totale kosten van uw lening en uw maandelijkse betalingen dalen.

Kredietopkoop in de praktijk

In de praktijk kunt u met het terugkopen van krediet verschillende van uw lopende leningen combineren tot één lening. Zo profiteert u van één enkele lening, die gemakkelijker te beheren is, met één enkele maandelijkse betaling en één enkele rentevoet. Consolidatie zal dus uw aflossingen aanpassen aan uw werkelijke terugbetalingscapaciteit. Het is de meest effectieve manier om buitensporige schulden te overwinnen. Alle leningen kunnen worden gegroepeerd, met inbegrip van consumentenkredieten en hypotheken. Wanneer de uitstaande vastgoedleningen meer dan 60% bedragen, wordt de hergroepering hypotheekterugkoop genoemd. Anders wordt het een terugkoop van consumentenkrediet genoemd.

Met wie moet ik contact opnemen om mijn krediet terug te kopen?

Er zijn veel kredietinstellingen die kredietterugkoop aanbieden. Om ze te vinden kunt u een kredietvergelijker gebruiken die de resultaten sorteert en rangschikt volgens de criteria van uw voorkeur. U kunt ook een beroep doen op tussenpersonen zoals kredietmakelaars. Kredietprofessionals, zij zullen u kunnen adviseren over het juiste moment om over te gaan tot een kredietterugkoop. Dankzij hun uitgebreide adresboek kunnen zij bovendien de beste tarieven en voorwaarden voor u bedingen, zodat de kredietaflossing voor u gunstig uitvalt. In sommige gevallen kunnen zij zelfs wonderen verrichten, met name door kredietaanbiedingen te vinden voor mensen die bij de nationale bank staan ingeschreven.