Kredietfaciliteit

Een kredietfaciliteit is een speciale vorm van consumentenkrediet waarbij middelen worden verstrekt die de kredietnemer vrij kan gebruiken. Het verschilt echter in veel opzichten van andere soorten consumentenkrediet.

Kredietopening, een gratis krediet

Een kredietfaciliteit is een krediet zonder toewijzing. Alleen de lener beslist hoe hij het hem ter beschikking gestelde geld gebruikt en verdeelt. Er is geen rechtvaardiging nodig. Ze kunnen het krediet gebruiken om hun rekeningen te betalen, aankopen te doen of een reis te financieren. Om de risico’s te beperken, beperken banken en kredietinstellingen hun kredietopeningen echter tot 3000 of 5000 euro. Dankzij de automatische verlenging kan het totale bedrag van de lening echter hoger uitvallen.

kredietfaciliteit

Kredietopening, een permanent krediet binnen handbereik

Een kredietfaciliteit kan worden beschouwd als een permanent krediet aangezien de kredietovereenkomst voorziet in de beschikbaarheid van een bepaald geldbedrag gedurende een bepaalde periode. Tijdens deze periode kan de lener opnames of betalingen doen tot de vastgestelde limiet. Bij een kredietopening van 3.000 euro kan de kredietnemer het bedrag geleidelijk gebruiken naargelang zijn behoeften.

Automatisch verlengbaar krediet

De kredietlijn is ook een doorlopend krediet. In feite wordt de som bij elke aflossing weer aangevuld. In hetzelfde voorbeeld, als de kredietnemer 1.000 euro heeft gebruikt en de lening heeft afgelost, heeft hij of zij een nieuwe kredietlijn van 3.000 euro. Deze automatische verlenging van de kredietfaciliteit is een aanzienlijk voordeel, aangezien de kredietnemer vrijgesteld is van de gebruikelijke kredietaanvraagformaliteiten telkens als hij geld leent.

Kredietopening, een flexibel aflossingskrediet

Een ander voordeel van een kredietopening is de flexibiliteit, met name wat betreft de terugbetaling van de lening. De lener betaalt de lening terug volgens zijn middelen en mogelijkheden. In de regel moet alleen de rente periodiek worden terugbetaald en het kapitaal pas aan het einde van het contract. Om verlenging van het krediet mogelijk te maken, maar ook om de schuldenlast te verminderen, voorzien de meeste kredietopeningscontracten in een “zeroing period”, de termijn waarbinnen het krediet moet worden afgelost. Zodra het krediet op nul staat, kan de lener weer geld opnemen.

 

=> Lees ook over het rekening-courantkrediet

Pas op voor de tarieven

Een van de belangrijkste nadelen van het openen van een krediet is de rente. Dit is aanzienlijk hoger dan andere vormen van consumentenkrediet. Gebruik vooraf een kredietvergelijker om de beste aanbiedingen te vinden. De rente voor een kredietopening is vaak variabel. Het kan fluctueren afhankelijk van de marktkoers. Het is daarom moeilijk om vooraf te bepalen wat de totale kosten van het krediet zullen zijn. Elke wijziging van de rentevoet moet echter vooraf aan de kredietnemer worden meegedeeld. Indien de kredietnemer de wijziging weigert, wordt het contract beëindigd.