Huurkoopkrediet

De huurkoopkrediet is een specifieke vorm van krediet, waarvan het principe en de werking verschillen van die van een traditionele lening. In feite is het meer een huur voor bepaalde tijd met een verplichte koopoptie. Het is deze koopoptie die leasing kenmerkt. Laten we eens kijken hoe leasing eigenlijk werkt en wat het voor uw bedrijf kan betekenen.

Huurkoopkrediet

De HuurLeasing, een huurcontract van bepaalde duur

Leasing bestaat erin een kredietinstelling te vragen een goed te verwerven om het zo snel mogelijk aan u terug te leasen. De opdracht heeft over het algemeen betrekking op roerende goederen, voertuigen, uitrusting en materiaal. Het is echter ook mogelijk een huurovereenkomst voor onroerend goed te sluiten. Het goed blijft eigendom van de bank en de beroepsbeoefenaar is de huurder. Gedurende een in de overeenkomst vastgestelde periode krijgt de huurder het gebruik van het goed in ruil voor periodieke huurbetalingen. Aan het einde van het contract gaat het goed in principe terug naar de verhuurder.

huurkoopkrediet

Een huurovereenkomst met koopoptie

De klassieke lease voorziet in de teruggave van het goed aan de lessor wanneer het contract afloopt. Een uniek kenmerk van leasing is dat het contract een koopoptie bevat. De huurder kan de optie uitoefenen en het goed zelf verwerven door de restprijs van het goed te betalen, of de optie niet uitoefenen en het goed blijft eigendom van de verhuurder. De mogelijkheid voor de lessee om het goed al dan niet te kopen onderscheidt leasing van andere kredietvormen, zoals verkoop op afbetaling, die voorzien in de automatische overdracht van het goed.

Wat zijn de verschillen tussen leasing en financiële leasing?

Financiële leasing wordt vaak verward met leasing. Het is echter waar dat beide processen op dezelfde manier werken, namelijk met een huur met koopoptie. Het belangrijkste verschil is dat leasing die onder het wetboek van economisch recht (COB) valt, een particuliere behoefte financiert, terwijl leasing die onder Koninklijk Besluit nr. 55 van 10 november 1967 valt, professionele behoeften financiert. De kwalificatie van de overeenkomst als leasing of financiële leasing hangt derhalve af van de kwaliteit van de leningnemer, maar ook van het feitelijke gebruik van het goed.

Berekening van de totale kosten van het huurcontract

Alle kredietgevers moeten alle nodige informatie verstrekken zodat de kredietnemer vooraf de totale kosten van de lening kan berekenen. Leasing vormt geen uitzondering op deze verplichting. Aangezien leasing anders werkt dan andere vormen van krediet, wordt het JKP ook anders vastgesteld. Uit de leasingovereenkomst moet blijken
– De contante prijs van het actief
– Het bedrag van de door de kredietnemer te betalen periodieke leasebetalingen
– De restwaarde van het actief bij uitoefening van de optie
Uit al deze gegevens kan dus het JKP worden bepaald. Bijvoorbeeld, voor een lease op een goed ter waarde van 100.000 euro met 48 maandelijkse betalingen van 2.300 euro en een restwaarde van 5.000 euro, bedraagt de totale rente 15.400 euro. Het JKP voor de lease is dus 7,2%. Er zij echter op gewezen dat de kredietnemer niet verplicht is de optie uit te oefenen. In dit geval bedragen de totale kosten 110.400 euro voor de huurperiode van 48 maanden.