Een spaarrekening openen in België

De aantrekkingskracht van sparen voor de Belgen is bekend. Momenteel (december 2022) wordt namelijk meer dan 296 miljard euro belegd op gereglementeerde spaarrekeningen.

Wilt u ook beginnen met sparen? Veel leesplezier

Spaarrekening in België

Wat is een spaarrekening? 

Een spaarrekening is een door banken aangeboden rekening waarop u het geld kunt storten dat u al heeft gespaard. In ruil voor deze storting betaalt de bank u rente. Dit heet rente. Bij gereglementeerde spaarrekeningen bestaat de rente uit :  

  • Basisrente vanaf de dag dat u uw geld voor het eerst stort,
  • De getrouwheidspremie voor bedragen die gedurende 12 maanden ononderbroken op uw rekening blijven staan. 
Een spaarrekening openen in België

Het rendement van een spaarrekening hangt dus onder meer af van de basisrente en de getrouwheidspremie die erop wordt toegepast. Hier wordt uitgelegd hoe de rente op een spaarrekening wordt berekend.

U kunt te allen tijde geld storten en/of opnemen op een spaarrekening. Hoewel het basisprincipe van een spaarrekening altijd hetzelfde blijft, kan deze in verschillende namen en vormen worden gepresenteerd. Er zijn spaarrekeningen voor baby’s en kinderen, klassieke spaarrekeningen en spaarrekeningen met huurgarantie. 

De voorwaarden die gelden voor een spaarrekening staan altijd beschreven in de Essentiële Beleggersinformatie van het betreffende product. Hoewel deze u moet worden overhandigd wanneer u uw rekening opent, dient u deze vooraf zorgvuldig te lezen om onder meer het volgende te weten 

  • Of er een minimumbedrag op uw rekening moet worden gestort,
  • De rente die uw spaarrekening oplevert en de datum waarop deze aan u wordt uitbetaald,
  • Hoe kunt u een overzicht van de transacties op uw rekening en het saldo ervan bekijken,
  • Of er kosten moeten worden betaald,
  • Als er een overlijdensverzekering aan uw rekening is gekoppeld en het bedrag van zijn bijdrage…

Wat is de looptijd van een spaarrekening?

In tegenstelling tot andere spaarproducten, zoals obligaties, termijnrekeningen of spaarbrieven, heeft een spaarrekening een open einde. Dit betekent dat het geen vervaldatum heeft. 

Bovendien zijn er doorgaans weinig beperkingen en regels voor het opnemen en storten van geld op en van een spaarrekening. U kunt dus op elk moment kiezen om geld te storten of op te nemen.

Let op! Het tijdstip waarop u kiest voor betalingen of opnames bepaalt echter het bedrag van de rente die u ontvangt. 

Hoe kies je een spaarrekening?

Er zijn veel aanbiedingen van spaarrekeningen op de Belgische markt. Om ervoor te zorgen dat u het product kiest dat het beste bij uw situatie past en om het beste rendement te behalen, is het dus essentieel dat u begint met het vergelijken van de spaarrekeningen die door de verschillende instellingen worden aangeboden. Tijdens deze analyse kunt u met name de volgende punten bestuderen: 

Rentevoeten

Zoals u ziet, is een spaarrekening niet alleen een manier om geld te sparen, maar ook om rente te verdienen op de gestorte bedragen. Wanneer u een spaarrekening kiest, is het dus essentieel dat u let op de rente die deze biedt. Zoals gezegd bestaat deze uit twee elementen: het basisrente en de getrouwheidspremie.

Goed om te weten: alleen gereglementeerde spaarrekeningen zijn verplicht een basisrente en een getrouwheidspremie aan te bieden. Bij een niet-gereglementeerde spaarrekening kunnen financiële instellingen kiezen of zij al dan niet een getrouwheidspremie aanbieden.

De basisrente

De basisrente is de vooraf vastgestelde rente die uw spaargeld elke dag oplevert. Het wordt automatisch toegepast op uw spaargeld wanneer u uw rekening opent. De banken hebben het recht de basisrente dagelijks te herzien, mits deze nooit lager is dan het wettelijke minimum van 0,01%.

De getrouwheidspremie

De getrouwheidspremie is een rente die enkel betaald wordt op de bedragen die minstens 12 opeenvolgende maanden op uw gereglementeerde spaarrekening blijven staan. Het bedrag van deze bonus is vastgesteld voor één jaar en is gegarandeerd voor de gehele aangegeven periode. De waarde van de getrouwheidspremie moet ten minste 25% van de effectieve basisrente bedragen en mag niet hoger zijn dan de helft van de toegestane basisrente (3% tenzij de rentevoet van de Europese Centrale Bank (ECB) hoger is dan 3%). Als u tijdens deze 12 maanden geld opneemt van uw spaarrekening, wordt de betaling van de getrouwheidspremie automatisch geannuleerd. 

Gereglementeerde of niet-gereglementeerde spaarrekening?

In België zijn de meeste spaarrekeningen gereglementeerd. Zij voldoen aan verschillende wettelijk vastgestelde regels. Een spaarrekening is gereglementeerd als deze een basisrente en een getrouwheidspremie biedt. Voor zover de basisrentevoet en de getrouwheidspremie aan bepaalde regels voldoen, geniet u van een vrijstelling van de roerende voorheffing op de rente tot een bepaald maximum dat jaarlijks wordt vastgesteld. 

Goed om te weten: voor het inkomstenjaar 2022 bedraagt dit plafond 980 euro per persoon of 1.960 euro voor rekeningen op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden.

Een niet-gereglementeerde spaarrekening voldoet niet altijd aan deze regels. Veel van hen bieden namelijk alleen een basistarief en geen getrouwheidspremie. Bijgevolg is bronbelasting verschuldigd vanaf de eerste cent ontvangen rente.

Toegankelijkheid van uw spaargeld

In de meeste gevallen kan het geld dat u op een spaarrekening stort snel en op elk moment worden opgenomen. U moet echter de voorwaarden en procedures voor een dergelijke herroeping analyseren. Bij sommige banken kunt u bij een geldautomaat rechtstreeks geld van uw spaarrekening opnemen, terwijl u bij andere banken eerst een overschrijving naar een zichtrekening moet doen. U moet ook nagaan of u opnamekosten moet betalen. Bovendien kunt u bij sommige spaarrekeningen uw geld pas opnemen nadat u de rekening heeft opgezegd. In dit geval wordt vaak een hogere rente aangeboden om dit te compenseren. Als u voldoende liquide middelen hebt om uw gewone en onverwachte uitgaven te dekken, is dit geen probleem. Zo niet, dan kunt u in moeilijkheden komen bij een dringende behoefte aan geld.  

De frequentie van de kapitalisatie

Kapitalisatie is een term die wordt gebruikt om het moment te beschrijven waarop uw bank u de rente op uw spaarrekening betaalt. Het is dus een essentieel criterium voor de keuze van uw product, aangezien het een rechtstreekse invloed heeft op de vergoeding ervan. Banken berekenen de verschuldigde rente dagelijks. De datum waarop zij het u zullen betalen varieert echter volgens de clausules van de contracten. Zo kan de rente, afhankelijk van de bank die u kiest, dagelijks, driemaandelijks of jaarlijks worden betaald. Door te kiezen voor een spaarrekening met dagelijkse opbouw kunt u van verschillende voordelen genieten. Ten eerste gaat uw rente rechtstreeks naar uw rekening. Ten tweede genereert deze rente ook rente, waardoor u uw kapitaal optimaal kunt verhogen. 

Beperkingen van het bedrag

Voor de keuze van uw spaarrekening kan het verstandig zijn het bedrag vast te stellen dat u erop wilt storten. Sommige banken hebben minimale en maximale deposito’s. 

De verbonden kosten

Zoek ten slotte uit of er kosten verbonden zijn aan uw spaarrekening. De meeste banken brengen geen openings-, beheers- of afsluitkosten in rekening. Sommige geven u echter slechts toegang tot een beperkt aantal gratis transacties. Bij andere is het gratis beheer van een spaarrekening onderworpen aan voorwaarden zoals het aanhouden van een vooraf bepaald minimumsaldo. U kunt ook de hoogte van andere kosten analyseren die hier vaak aan verbonden zijn, zoals de verzending van rekeningafschriften per post. 

Is het geld op uw spaarrekening veilig in België?

In België wordt uw spaargeld bij een bank beschermd door het Garantiefonds. Als een verzekeraar of bank failliet gaat, zorgt het Garantiefonds ervoor dat uw spaargeld op al uw spaarrekeningen, zichtrekeningen, spaarbrieven en Tak 21-producten wordt terugbetaald, tot maximaal 100.000 euro per persoon (niet per rekening) en per bank en verzekeraar. 

Opmerking: als uw spaargeld meer dan 100.000 euro bedraagt, kan het verstandig zijn het te spreiden over meerdere banken en/of verzekeraars. 

Is het geld op uw spaarrekening veilig in het buitenland?

Bent u klant van een buitenlandse bank, dan kan uw bank onder een buitenlands garantiestelsel vallen. De betrouwbaarheid van deze laatste hangt echter af van de financiële draagkracht van het land in kwestie.

Goed om te weten: de staatsschuldrating van een land kan u een indicatie geven van zijn financiële kracht. Door de tabel op deze site te raadplegen kunt u dus snel het risiconiveau inschatten