Ballonkrediet: wat ligt er achter de euforie?

Jongeren hebben niet genoeg geld om een voertuig contant te kopen. Hun status geeft hen ook geen toegang tot klassieke autoleningen. De dealers hebben een speciaal aan hun situatie aangepaste formule voor autoleningen bedacht, de ballonlening. De formule heeft zeker voordelen en spreekt veel automobilisten aan, maar heeft ook nadelen, die sommige actiegroepen aan jonge kopers willen uitleggen.

Hoe werkt de ballonlening?

De ballonlening is gebaseerd op het algemene principe van leasing op lange termijn en leasing met koopoptie. De lener profiteert van het gebruik van een voertuig gedurende een vaste periode, meestal tussen 12 en 48 maanden. Tijdens de looptijd van de lening betaalt de lener in wezen rente, een belachelijk hoog bedrag vergeleken met de maandelijkse betalingen van een conventionele autolening. Pas aan het einde van het contract betaalt de lener het volledige bedrag van de lening, mits hij of zij het voertuig wil kopen. Zo niet, dan brengen ze het voertuig alleen terug naar de dealer.

Wat zijn de echte voordelen van een ballonkrediet?

Profiteren van een nieuw voertuig tegen lagere kosten is het belangrijkste voordeel van een ballonlening, aangezien de lener alleen de rente betaalt. De ballonlening is een echt alternatief voor jonge professionals die een voertuig nodig hebben om zich te verplaatsen, vooral in Luxemburg waar er een echt gebrek is aan openbaar vervoer. Bovendien heeft de kredietnemer aan het einde van het contract een optie om het voertuig al dan niet te kopen.

ballonkrediet

Wat is het nadeel?

Actiegroepen waarschuwen jongeren tegen deze formule, die op het eerste gezicht aantrekkelijk lijkt maar volgens hen zijn spel goed verbergt. Bij het afsluiten van een ballonkrediet moet de kredietnemer namelijk een eigen bijdrage leveren van 10 of 20% van de waarde van het voertuig. Deze bijdrage wordt niet terugbetaald, ook niet als de kredietnemer het voertuig uiteindelijk niet verwerft. Indien de kredietnemer de koopoptie wenst uit te oefenen, zal de uiteindelijke maandelijkse betaling waarschijnlijk zeer hoog zijn. Van gemiddeld 200 euro aan het begin moet de lener aan het eind van het contract tot 8000 euro in één keer betalen. Zeldzaam zijn zij die zich zo’n hoge maandelijkse betaling kunnen veroorloven.

Hoe zit het met de onderhoudskosten van het voertuig?

Waar LOA en LDD het onderhoud van het voertuig financieren, laat de ballonlening deze kosten over aan de lener. Daarnaast zal de lener ook een verzekering voor de auto moeten afsluiten. De lener erft alle verplichtingen van een eigenaar zonder er zelf een te zijn. Ten slotte voorziet de ballonlening in bepaalde beperkingen op het gebruik van het voertuig. In het contract is een maximum aantal kilometers per jaar vastgesteld. Als het aantal kilometers wordt overschreden, moet de lener toch een toeslag betalen.

Het is een aantrekkelijke optie, maar met grote nadelen, dus het is belangrijk om de echte problemen van een ballonlening te begrijpen. Het is dan aan u om te beslissen of de formule bij u past of dat u terugkeert.